Thực đơn
31.000đ

Coca - cola

Coca - cola - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

27.000đ

Sprite

Sprite - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

27.000đ
17.000đ
36.000đ
41.000đ
41.000đ
41.000đ
41.000đ
41.000đ
41.000đ
46.000đ