Thực đơn
230.000đ

Bia Tiger

Bia Tiger - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

25.000đ

Bia Heineken

Bia Heineken - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

27.000đ