Thực đơn
25.000đ
25.000đ
25.000đ
25.000đ
30.000đ

Tiger Bạc

Tiger Bạc - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

25.000đ
23.000đ

Bia Tiger

Bia Tiger - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

25.000đ

Bia Heineken

Bia Heineken - Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

27.000đ