Thực đơn
45.000đ
41.000đ
85.000đ
36.000đ
36.000đ
41.000đ

Espresso

Espresso - Món Ngon Đà Lạt

36.000đ
36.000đ

Kem Dâu

Kem Dâu - Món Ngon Đà Lạt

46.000đ
46.000đ
46.000đ
41.000đ