Thông tin sản phẩm

Nội dung mô tả của Lẩu Bò Kobe tại Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

Bình luận

Lẩu Bò Kobe (4 người)

Lẩu Bò Kobe (4 người)

Lẩu Bò Kobe (4 người)

Lẩu Bò Kobe (4 người)

Lẩu Bò Kobe (4 người)
Lẩu Bò Kobe (4 người)